Elektroitalia

Mirëserdhe!

Si te blejm Online?

Hapi i pare

Kerkoni ne google search Shtaro.com per te arritur ne faqen tone.

Hapi i dyte

Duke zgjedhur opsionin “Produkte”, ju mund të zgjidhni artikullin që dëshironi nga kategoria e produktit.

Duke përdorur emrin e saktë në fushën e kërkimit, zgjidhni artikullin.

Hapi i tret

Kërkoni artikullin duke përdorur detajet dhe koston e tij. 

Zgjidhni “Add to Cart” tek produkti. 

Shkoni te “Arka”.

Arka

Kjo faqe përmban të gjitha kërkesat dhe fushat që duhet të plotësohen përpara se të angazhoheni ne blerje online.

*Mund të zgjidhni të paguani pas dorëzimit, të paguani në dyqan ose të blini në internet. Blerjet online paguhen për përdorimin e bilancit të kartës sime të kreditit nga llogaria ime në internet. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *